Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

A RÁBAKERT Kft. célja jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) megalkotásával a RÁBAKERT WEBSHOP (shop.rabakert.hu) oldalon történő vásárlások során a Vevők – így különösen a Fogyasztók – részére a vásárlási folyamat egészére kiterjedő kiemelt, világos és közérthető tájékoztatás nyújtása annak érdekében, hogy a vásárlás után a Vevők elégedetten vegyék kézhez a webshopon keresztül kiválasztott és megvásárolt termékeket.

Jelen ÁSZF hatálya RÁBAKERT Kft. weblapján (https://www.rabakert.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://shop.rabakert.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: Általános Szerződési Feltételek PDF (letölthető).

 

1.RÁBAKERT KFT. (WEBSHOP/VÁLLALKOZÁS) ADATAI:

A Vállalkozás neve: RÁBAKERT Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
A Vállalkozás rövidített neve: RÁBAKERT Kft.
A Vállalkozás székhelye (egyben a panaszügyintézés helye): 9027 Győr, Almafa utca 9.
A Vállalkozás elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe (e-mail): webshop@rabakert.hu
Cégjegyzékszáma: 08 09 011759
Adószáma: 13168391-2-08
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 96 618 726
A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Neve: ShopRenter.hu Kft.
Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail címe: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu

A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében Vállalkozás, Webshop és RÁBAKERT Kft. kifejezések alatt egyaránt a RÁBAKERT Kft.-t kell érteni.
 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK:

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker. tv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a jelen ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződésben a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2023. 02 hó 28 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények különösen: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Vállalkozás azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Vevő/Megrendelő/Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 RÁBAKERT Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a RÁBAKERT Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

2.4 A webshopban megvásárolható valamennyi termék a Rábakert Kft. üzemében kerül legyártásra és a RÁBAKERT Webshop által forgalmazásra, ezért a RÁBAKERT Kft. a Ptk. alapján a termékek forgalmazójának és gyártójának minősül. A Rábakert Kft nem vállal felelősséget a Rábakerthez nem köthető, a Rábakert által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett adás-vétellel kapcsolatban.
 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1 A RÁBAKERT Kft. webshopján a Felhasználó regisztrációval és regisztráció nélkül egyaránt vásárolhat.

3.2 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A RÁBAKERT Kft. kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.4 A RÁBAKERT Kft. a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a téves adatok javíthatóak a rendelésben, annak érdekében hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

3.5 A RÁBAKERT Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A RÁBAKERT Kft. kiemelten tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a regisztráció/vásárlás során megadott adatait, jelszavát úgy tárolja, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá.
 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1 A webshopon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA összegét, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség a Vállalkozás által a Felhasználó (vevő) részére nem kerül felszámításra.

4.2 A webshopban a Vállalkozás részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Webshop teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4 Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Webshop nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő/felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. A Webshop tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság fogalmát a Ptk. 6:98. §-a határozza meg.

4.5 A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 

5. RENDELÉS MENETE

5.1 Webshop jelen pontban végig vezeti a felhasználót a rendelés folyamatában, egészen a termék felhasználóhoz való megérkezéséig. A felhasználó a rendelés menetéről a Webshop elérhetőségein is kérhet tájékoztatást.

5.2 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.3 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.4 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.5 Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.6 Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.6.1 Fizetési módok:

Online bankkártyával (BARION): Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Webshop által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

5.6.2 Szállítási költség:

A szállítási költséget a melléklet tartalmazza (2. számú melléklet). (utánvétel fizetési mód választása esetén plusz összeg kerül felszámolásra (lásd 2. sz melléklet)

Szállítási módok:

- Házhozszállítás
- GLS Csomagpont
- GLS Csomagautomata

5.7 Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Webshop fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Webshop tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.8 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

5.9 Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.10 Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.11 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.12 Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webshophoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Webshop kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Webshop az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Webshop ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2 Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül.

6.3 Az adásvételi szerződés alapján a Webshop a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

6.4 Ha a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket.

6.5 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Webshop) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a terméket.

6.6 A Webshop késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Webshop a póthatáridőn belül nem teljesít, a felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

6.7 A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Webshop a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.8 Ha Webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet [továbbiakban: 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet] szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt/megvásárolt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2 A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. Fogyasztó az elállás jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében a 1. melléklet szerinti elállási nyilatkozat mintáját is használhatja az elállási jog gyakorlása érdekében.

7.3 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5 A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Webshop nem vállalja e költség viselését.

7.6 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7 A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használata esetén nem gyakorolhatja az elállás jogát.

7.8  Webshop a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.9 Webshop a termék visszaérkezését követően a visszatérítést visszautalással teljesíti, utánvétes kifizetés esetén is, ezért a visszautaláshoz a bankszámlaszámot meg kell adni. Fogyasztót semmilyen a termék visszaküldésének költségén kívül további többletköltség nem terheli.

7.10 Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.11 A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, más költséget nem kell megfizetnie.

7.12 A visszatérítést Webshop mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.13 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Webshop elérhetőségeinek valamelyikén írásban (ideértve az e-mail útját is, akár a mellékelt adatlap segítségével) vagy telefonon. Webshop a postai úton írásban történő elállás vagy az elállás jelzése alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzést. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Webshop. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Webshop részére.

7.14 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.15 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.17 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Webshopot a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

7.18 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.19 Az elállási jog nem illeti meg a Polgári Törvénykönyv szerint a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.20 Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.20. 1 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Webshop (RÁBAKERT Kft.) elérhetőségein (1. pontban) jelezni.

7.20.2 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Webshop részére. Írásban (ideértve az e-mail útját) történő elállás esetén a fogyasztónak az elállási nyilatkozatot kell elküldenie megrendelt/megvásárolt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a Webshop részére. A Webshop postai úton történő elállás alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének ideje az irányadó a határidő betartásánál.

7.20.3 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Webshop címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a fogyasztó 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, nem feltétel, hogy a termék ebben a határidőben megérkezzen a vállalkozáshoz. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.20.4 A Webshop nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Webshop által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.20.5 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási jogával.

7.20.6 Csak használatlan, új termék esetén lehet elállni a vásárlástól.


8. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság jogszabály alapján, önkéntes jótállás („örök garancia”), hibás teljesítés

A RÁBAKERT Kft. a jogszabályban meghatározott jótállási, kellékszavatossági és termékszavatossági jogon kívül önkéntes jótállás vállal jelen ÁSZF szerint („örök garancia”), amely az alábbiakban kerül kifejtésre. A Felhasználó (vevő, megrendelő, fogyasztó) a jelen pontban meghatározott igényérvényesítési lehetőségek közül választhat, mely igény az önkéntes jótállás és a hibás teljesítésből eredő kellékszavatosságia és termékszavatossági igény lehet az alábbiak szerint. Amennyiben a Felhasználó (vevő, megrendelő, fogyasztó) az önkéntes jótállást választja, köteles megjelölni, hogy ezzel az igénnyel él a RÁBAKERT Kft. (webshop) felé, mivel ebben az esetben az igényérvényesítés és a panaszkezelés rendje eltér a jogszabályban meghatározott igények (jótállás jogszabály alapján, kellékszavatosság, termékszavatosság) kezelésének eljárási rendjétől.

Önkéntes jótállás („örök garancia”)

A RÁBAKERT Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy időkorlát nélkül cseréli a Webshopon keresztül megrendelt/megvásárolt terméket, amennyiben annak olyan hibája van és az gyártásra, vagy alapanyagra vezethető vissza. A csere nem vonatkozik a termékek elkopására (mivel az a rendeltetésszerű használat velejárója), kivéve, ha az aránytalanul rövid idő alatt következett be. Az önkéntes jótállás („örök garancia”) a termék(ek) megrendelésétől/megvásárlásától kezdődően gyakorolható, párhuzamosan a jogszabályban biztosított jótállási, kellékszavatossági és termékszavatossági igények mellett és a jogszabályban erre biztosított igényérvényesítési határidők elteltét követően is.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibásan teljesít különösen, ha a megrendelő/vevő nem a megrendelt terméke(ke)t kapja kézhez vagy a termék gyártási hibás.

Kellékszavatosság

8.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Webshop hibás teljesítése esetén a RÁBAKERT Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását a vállalkozás költségére Felhasználó – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3 Milyen határidőben érvényesítheti Vevő/Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Vevő/Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vevő/Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő/Megrendelő a RÁBAKERT Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő/Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webshop nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő/Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Vevő/Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6 Milyen esetben élhet Vevő/Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Vevő/Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7 Milyen jogok illetik meg Vevőt/Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő/Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

8.8 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9 Milyen határidőben érvényesítheti Vevő/Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő/Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek/Megrendelőnek kell bizonyítania.
Tájékoztatjuk, hogy a RÁBAKERT Kft. a Webshopban megrendelt, vásárolt valamennyi termék gyártójának minősül.

8.11 A gyártó ilyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12 Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott termékek vásárlása esetén a RÁBAKERT Kft. jótállásra köteles, ha a megrendelő/vevő fogyasztónak minősül.

8.13 Vevőt/Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

  1. cserét igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a iii. pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a a cseréhez fűződő érdeke megszűnt( már nem gyártja az adott alkatrészt, kivonta a termék palettából).
  3. A cserét - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A cserét - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.14 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Webshop jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Webshop felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15 Webshop nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16 Webshop nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Webshop köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2 A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webshopot terhelik.

9.4 A Webshop a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6 Ha a Webshop a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7 A Webshop a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8 A Webshopnak törekednie kell arra, hogy a cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 

10. ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁS („ÖRÖK GARANCIA”) ALAPJÁN BEJELENTETT IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

10.1 Amennyiben a megrendelő/vevő/fogyasztó nem szavatossági igényt terjeszt elő, a RÁBAKERT Kft. által vállalt önkéntes jótállás alapján jelentheti be igényét e-mailben, illetve telefonon a RÁBAKERT Kft. elérhetőségein (postai út, telefon).


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1 Webshop kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része – ideértve a jogi környezet változását – érvénytelenné válik vagy jogszabály változása folytán a fogyasztói jogok szempontjából a fogyasztó hátrányára eltér, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3 Amennyiben Webshop az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webshop egyedi esetben az ÁSZF-ben támasztott szigorúbb feltételektől, kikötésektől a felhasználó javára eltér, az nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4 Webshop és Megrendelő/Vevő/Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.5 Felek rögzítik, hogy a Webshop Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Webshop viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó/vevő/megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Amennyiben a felhasználó nem minősül fogyasztónak, a Felek jogvitájuk eldöntésére a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.6 Webshop a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

11.7 Webshop – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Webshop letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

11.8 Webshop megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendeletnek.
 

12. PANASZKEZELÉS RENDJE

12.1 Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vevő/megrendelő/felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben vevőnek/megrendelőnek/felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Webshop hivatkozott elérhetőségein (telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is) közölheti.

12.2 Webshop a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webshop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

12.3 Az írásbeli panaszt (ideértve az e-mailen beérkezett panaszt is) a Webshop 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Webshop panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4 A felhasználó/fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

12.5 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

12.6 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A RÁBAKERT Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei az alábbiak:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

12.7 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Webshop kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

12.8 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

12.9 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

12.10 RÁBAKERT Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a RÁBAKERT Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12.11 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.


13. SZERZŐI JOGOK

13.1 A rabakert.hu és aloldalai (aldomainjei), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a rabakert.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a RÁBAKERT Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

13.2 A rabakert.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3 A Webshop fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4 Tilos a rabakert.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a rabakert.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5 A rabakert.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Webshop írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a RÁBAKERT Kft.-t kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,- Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés arányos mértékű, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Webshop közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 

14. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://shop.rabakert.hu/adatvedelem

Győr, 2023. március 10.

 

Melléklet – Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: RÁBAKERT Kft. (cím: 9027 Győr, Almafa utca 9., telefon: +36 96 618 726, e-mail: webshop@rabakert.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Győr, 2023.03.10


2. Melléklet – Szállítási díj
1.490 Ft (áfával)
Utánvét költsége + 500 Ft

Hatályos Általános Szerződési Feltételek (PDF)